Skolan i Luleå - en nationell förebild


Det spelar ingen roll vem du är, hur du är eller var du kommer ifrån. I våra skolor finns det plats för alla Luleås barn och ungdomar. Vi gör inte skillnad på elever utan arbetar för en skola med bredd, en pedagogisk miljö präglad av mångfald och utrymme för olikheter, från förskola till gymnasium. En miljö där alla har möjlighet att lära och utvecklas utifrån individuella förutsättningar och behov.

En skola där du bor

Närhet skapar trygghet, för både barn och föräldrar. Vår strävan är därför att barnen ska gå i förskola och grundskola i hemområdet. Skolorna är placerade där du bor, nära kompisar och aktiviteter på säkert promenad- eller cykelavstånd från hemmet. Vi har dessutom en långsiktig plan för varje elev där vi följer upp och ger stöd, hela vägen från förskolan till gymnasiet.

Bättre studieresultat

I slutändan är det kanske inte så konstigt att vi kan visa upp bättre studieresultat och en större andel behöriga lärare än riksgenomsnittet. Lärare som trivs på sina arbetsplatser gör också ett bättre arbete med att skapa en trygg och stimulerande skolmiljö för våra barn. I en skola som är en nationell förebild.