Tidigare skolhjältar

 • Jens Lindgren
  Vinnare kategori grundskolan 7-9.
  Jens Lindgren lärare, Montesoriskolan.
  Jens hjälper inte bara de elever som har det svårt i skolan, utan också de elever som vill uppnå högre betyg. Jens humor och skämtsamma humör får till och med matematiklektionerna att bli roligare. Jens är helt enkelt världens bästa lärare.
 • Anthony Lodnert
  Vinnare kategori gymnasieskolan.
  Anthony Lodnert lärare, Samhällsvetenskapsprogrammet Kvarteret Hackspetten
  Anthony bryr sig verkligen om alla elever. Oavsett kunskapsnivå eller studiemotivation så tar sig Anthony an eleven på samma vis. Han ser till att med glädje, kunskap och entusiasm skapa ett klassrumsklimat som vi elever älskar. De som annars inte är överförtjusta i skolan älskar ändå Anthonys lektioner och den värme, humor och höga ambitionsnivå som där finns. Anthony är en fantastisk lärare och på alla vis en skolans hjälte. Tack vare Anthony skapades hos många i min klass ett samhällsintresse, en vilja att ta ansvar och påverka samt en vetskap om att man som ung har rätt till delaktighet och inflytande!
 • Eija Metsavainio
  Vinnare kategori särskolan.
  Eija Metsävainio, lärare Grundskolan.
  Som kollegor till Eija kan vi se hennes otroliga hängivenhet för alla elevers bästa. Eija ser alla elever och utgår från deras nivå och utveckling när hon genomför sina lektioner. Med sitt stora engagemang och positiva sätt får hon med sig alla elever.
 • Ulla Rosendahl
  Vinnare kategori grundskolan F-6.
  Ulla Rosendahl, lärare Mandaskolan
  Hon hör, ser och stärker eleverna så de kan växa och lära sig kunskapen hon lär ut. En underbar lärare som har en djup passion i arbetet där barnen hamnar i första rummet. Jag nominerar henne som ett tack till hennes arbete för barnens bästa.
 • Herbert Tjarnlund
  Vinnare kategori förskolan.
  Herbert Tjärnlund, skolvaktmästare förskoleverksamheten.
  Herbert är en vaktmästare som jobbar efter ledorden: "Inga problem". Han fixar, donar och grejar. Han bemöter alla barn med respekt och svarar på deras frågor med ett leende. Herbert förverkligar våra idéer och bidrar därmed till att ge barnen en lärorik och bra miljö. När snön vräker ner möts vi av Herbert som skottar så att vi alla kan vara ute. Med andra ord; en vardagshjälte som jobbar i det tysta och får alldeles för lite uppskattning.
 • Vad har det betytt för dig att vinna årets skolhjälte 2010?
  Det har betytt jättemycket för mig att bli skolhjälte. Att få den bekräftelsen att det jag gör betyder någonting för eleverna. När både nuvarande och före detta elever och deras föräldrar uppmärksammar att man har gjort något för någon annan betyder det väldigt mycket.
  Vad är en bra förebild inom skolvärlden för dig?
  En bra förebild är en person som vill hjälpa och följa elevernas utveckling. En förebild ska se varje elev och uppmärksamma alla. Det är också viktigt att hjälpa elever som behöver lite extra stöd. Bekräftelse är A och O.
  Vad är det roligaste med att jobba inom skolan?
  Det absolut roligaste med att jobba inom skolan är mötet med eleverna. Att få följa med i deras utveckling och stödja dem på vägen. Responsen man får av eleverna om man själv har gjort någonting bra gör det också extra roligt att komma till jobbet.
 • Vad har det betytt för dig att vinna årets skolhjälte 2010?
  För mig var det väldigt hedrande att vinna och roligt av flera anledningar. Det var jättekul att så många av mina gamla elever och föräldrar hörde av sig.
  Vad är en bra förebild inom skolvärlden för dig?
  En bra förebild är en lärare som har ett stort engagemang för elevernas lärande. Det är en person som betyder mycket för eleverna och som ger dom stöd. En bra förebild och en bra lärare sätter positiva avtryck i elevernas liv.
  Vad är det roligaste med att jobba inom skolan?
  Det roligaste med att jobba inom skolan är mötet med eleverna. Jag känner stor ödmjukhet över att få ha unga elevers förtroende. Det känns verkligen fantastiskt. Varje dag lär jag mig nya saker och läraryrket är något som jag aldrig kommer att bli klar med.
 • Vad har det betytt för dig att vinna årets skolhjälte 2010?
  Jag har inte förändrats som person sedan jag vann årets skolhjälte 2010, men det har gjort mig ännu mer motiverad till att göra ett bra jobb. Det var roligt att bli uppskattad för arbetet man gör inom skolans väggar. Det betyder att jag gör mitt jobb rätt.
  Vad är en bra förebild inom skolvärlden för dig?
  En bra förebild ska vara engagerad och bry sig om eleverna. Det är viktigt att se varje elev för den speciella individ han eller hon är. Det är också viktigt att vara intresserad av eleverna och inte bara uppmärksamma vad de gör i skolan utan också på fritiden. På så sätt bygger man större förtroende.
  Vad är det roligaste med att jobba inom skolan?
  Det roligaste är att få jobba med människor. Att få hjälpa att vägleda eleverna i rätt riktning och ser hur de utvecklas. Det känns stort att få vara en del av det.
 • Vad har det betytt för dig att vinna årets skolhjälte 2010?
  Att få läsa något som någon annan har skrivit om en själv kändes väldigt speciellt. Att en person har lagt ner sin tid på att skriva om någonting som jag har gjort bra. Det betyder mycket och visst har man känt sig stolt.
  Vad är en bra förebild inom skolvärlden för dig?
  Att få läsa något som någon annan har skrivit om en själv kändes väldigt speciellt. Att en person har lagt ner sin tid på att skriva om någonting som jag har gjort bra. Det betyder mycket och visst har man känt sig stolt.
  Vad är det roligaste med att jobba inom skolan?
  Det roligaste med att jobba inom skolan är att få träffa alla trevliga ungdomar. Det är också roligt att ta sig tid till nya spännande utmaningar, tillsammans med eleverna.
 • Vad har det betytt för dig att vinna årets skolhjälte 2010?
  Framför allt så var det en jättestor ära för mig att bli utsedd till årets skolhjälte 2010. En stor glädje att bli sedd för det arbete man lägger ner på förskolan , och i och med priset som skolhjälte få möjlighet att få en så bra kompetensutveckling var också mycket positivt.
  Vad är en bra förebild inom skolvärlden för dig?
  Det är en positiv, drivande person som är bra på att samarbeta, bra på att arbeta med olika individer (barn som vuxna) och se andras kompetenser för att höja vår verksamhets status och nå målen vi arbetar emot.
  Vad är det roligaste med att jobba inom skolan?
  Framför allt är det mötet med alla barn på förskolan och att få vara delaktig i hur man på bästa sett skall kunna ge dem de utmaningar och den stimulans de behöver för att kunna utvecklas på bästa sett, bland annat genom att skapa bra lärande miljöer och att arbeta med äventyrspedagogik.